mgr Grzegorz Wadowski

Wadowski Grzegorz, mgr

E-mail:     wadzio@gazeta.pl

Adres do korespondencji:     11-041 Olsztyn, ul. Kard. Hozjusza 15

Konsultacje:     Nie dotyczy
 
Katedra:-
Forma zatrudnienia:Umowa zlecenie
Tytuł/stopień naukowy:Magister
Stanowisko:-
Dyscyplina/specjalność naukowa:Filologia polska, Fotografia