mgr Grażyna Maliszewska

Maliszewska Grażyna, mgr

E-mail:     -

Telefon:     -

Adres do korespondencji:     11-041 Olsztyn, ul. Kard. Hozjusza 15

Konsultacje:     Nie dotyczy
 
Katedra: 
Forma zatrudnienia:Umowa zlecenie
Tytuł/stopień naukowy:Magister
Stanowisko:-
Dyscyplina/specjalność naukowa:Pedagogika
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Metodyka pracy kuratora sądowego