mgr Agnieszka Hryniewicka

E-mail:     

Telefon: 

Adres do korespondencji: 11-041 Olsztyn, ul. Kard. Hozjusza 15

Konsultacje:    

 

 

 

 
Katedra:Katedra Teologii Pastoralnej i Katechetyki
Forma zatrudnienia:Mianowanie
Tytuł/stopień naukowy:Profesor nauk teologicznych
Stanowisko:Profesor nadzwyczajny
Dyscyplina/specjalność naukowa:Katechetyka, Pedagogika
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  •