Studia: prawo kanoniczne (mgr)

Praca po ukończeniu studiów:

I n s t y t u c j e ś w i e c k i e :

 • prawnik w świeckich kancelariach adwokackich i notarialnych
 • prawnik w instytucjach finansowo-bankowych

I n s t y t u c j e k o ś c i e l n e :

 • adwokat kościelny
 • sędzia i notariusz sądu kościelnego
 • promotor sprawiedliwości w procesach kościelnych
 • prawnik instytucji kościelnych

Informacje o studiach:

jednolite studia magisterskie (10 semestrów)
po ukończeniu: tytuł magistra prawa kanonicznego
studia stacjonarne i niestacjonarne
dogodnie ułożony plan (zajęcia w ciągu 3-4 dni w tygodniu)

 • Wybrane przedmioty z programu kształcenia:
 • Język obcy nowożytny (do wyboru)
 • Technologia informacyjna
 • Logika prawnicza i metodologia dla prawników
 • Etyka
 • Prawo rzymskie
 • Język łaciński
 • Teoria prawa kanonicznego
 • Prawo o Ludzie Bożym
 • Prawo o sakramentach
 • Kanoniczne prawo małżeńskie
 • Kanoniczne prawo procesowe
 • Kanoniczne prawo karne
 • Kościelne prawo publiczne
 • Normy ogólne prawa kanonicznego
 • Prawo cywilne
 • Postępowanie cywilne
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Kościelne prawo majątkowe
 • Prawo zakonne
 • Prawo Kościołów Wschodnich
 • Prawo kanonizacyjne
 • Prawo wyznaniowe
 • Polskie prawo karne
 • Procedura karna
 • Prawo i procedura administracyjna
 • Prawo Unii Europejskiej

Inne informacje:

FILM O KIERUNKU: prawo kanoniczne