Studia: nauki o rodzinie II stopień (mgr)

Praca po ukończeniu studiów:

 • asystent rodziny
 • mediator
 • referent ds. pomocy społecznej (organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, placówki Caritas, placówki opiekuńczo-wychowawcze)
 • specjalista/pełnomocnik ds. rodziny (Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy, Urząd Miasta)

Informacje o studiach:

 • studia drugiego stopnia - magisterskie (4 semestry)
 • studia stacjonarne
 • dogodnie ułożony plan (zajęcia w ciągu 2-3 dni w tygodniu)

Przedmioty kierunkowe:

 • Rodzina w wymiarze historycznym
 • Małżeństwo i rodzina w tradycji judeochrześcijańskiej
 • Analiza demograficzna
 • Doktryny polityczno-społeczne
 • Bezpieczeństwo socjalne
 • Etyczne aspekty polityki społecznej i ludnościowej
  • Psychologia
 • Polityka społeczna i prorodzinna
 • Polityka zdrowotna i edukacyjna
 • Poradnictwo i terapia małżeńsko-rodzinna
 • Seksualność człowieka
 • Komunikacja interpersonalna w małżeństwie i rodzinie
 • Translatorium

 

Zakres: mediacja rodzinna:

 • Bezpieczeństwo socjalne
  • Etyczne aspekty polityki społecznej i ludnościowej
  • Polityka społeczna i prorodzinna
  • Komunikacja interpersonalna w małżeństwie i rodzinie
  • Poradnictwo i terapia małżeńsko-rodzinna
  • Warsztaty z pracy asystenta rodziny
  • Dzieci w mediacjach
  • Ekonomia z elementami ekonomii rodziny
  • Etyka mediacji i negocjacji
  • Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów rodzinnych
  • Metodyka pracy mediatora sądowego
  • Odpowiedzialne rodzicielstwo
  • Prawne aspekty mediacji rodzinnych
  • Umiejętność kierowania konfliktem
  • Warsztaty z konstruowania ugody rodzinnej i protokołu z mediacji

Zakres: wychowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie:

 • Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Pedagogika
  • Prawo opiekuńcze
  • Prawo oświatowe
  • Edukacja motoryczno-zdrowotna
  • Podstawy pielęgnowania osób starszych
  • Edukacja plastyczno-techniczna
  • Edukacja artystyczno-muzyczna