ks. prof. dr hab. Jan Wiśniewski

Wiśniewski Jan, ks. prof. dr hab.

E-mail:     wisjan@o2.pl

Telefon:     725-319-344

Adres do korespondencji:     11-041 Olsztyn, ul. Kard. Hozjusza 15

Konsultacje:     Czwartek, t.1, godz. 8.15-10.15; Czwartek, t.2, godz. 15.30-17.30
 
Katedra:KATEDRA TEOLOGII DOGMATYCZNEJ I FUNDAMENTALNEJ
Forma zatrudnienia:Mianowanie
Tytuł/stopień naukowy:Profesor nauk teologicznych
Stanowisko:Profesor zwyczajny
Dyscyplina/specjalność naukowa:Historia Kościoła
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Historia Kościoła 1, 2, 3, 4
  • Patrologia