ks. prof dr hab. Edward Wiszowaty

Wiszowaty Edward, ks. prof. dr hab.

E-mail:     edwisz@op.pl

Telefon:     604-490-348

Adres do korespondencji:     10-512 Olsztyn, ul. Kopernika 47/16

Konsultacje:    Środa,t.1, godz. 11.45-12 i 13.45-14.30 Czwartek, t.2, godz. 11.45-13.45
 
Katedra:Katedra Teologii Pastoralnej i Katechetyki
Forma zatrudnienia:Mianowanie
Tytuł/stopień naukowy:Profesor nauk teologicznych
Stanowisko:Profesor nadzwyczajny
Dyscyplina/specjalność naukowa:Teologa pastoralna, Homiletyka
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Homiletyka 1, 2, 3, 4, 5
  • Pdw: Alternatywne w stosunku do małżeństwa i rodziny formy życia w ponowoczesności
  • Pdw: Wartości w demokratycznym państwie prawa
  • Wprowadzenie w chrześcijaństwo 2