ks. dr Zdzisław Kieliszek

E-mail: 

Telefon: 

Adres do korespondencji:     11-041 Olsztyn, ul. Kard. Hozjusza 15

Konsultacje:     Wtorek, godz. 11.45-13.45
 
Katedra:Katedra Nauk o Rodzinie
Forma zatrudnienia:Umowa o pracę
Tytuł/stopień naukowy:Doktor nauk teologicznych
Stanowisko:Adiunkt
Dyscyplina/specjalność naukowa:Katechetyka, Pedagogika
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Dydaktyka religii 2
  • Pedagogika
  • Pedagogika szkolna
  • Zagrożenia współczesnej młodzieży
  • Techniki negocjacji
  • Przeciwdziałanie i ograniczanie agresji w szkole