ks. dr Wojsław Czupryński

Czupryński Wojsław, ks. dr

E-mail:     czuwoj@wp.pl
Tel: 600 752-452
Adres do korespondencji:     10-512 Olsztyn, ul. Kopernika 47/51

Konsultacje: sobota, t. 1, godz. 13.30-15.30
                    środa, t. 2, godz. 12.00-14.00
 
Katedra:Katedra Teologii Pastoralnej i Katechetyki
Forma zatrudnienia:Umowa o pracę
Tytuł/stopień naukowy:Doktor nauk teologicznych
Stanowisko:Adiunkt
Dyscyplina/specjalność naukowa:Katechetyka, Pedagogika