ks. dr Wojsław Czupryński

Czupryński Wojsław, ks. dr

E-mail:     czuwoj@wp.pl

Adres do korespondencji:     10-512 Olsztyn, ul. Kopernika 47/51

Konsultacje: 
 
Katedra:Katedra Teologii Pastoralnej i Katechetyki
Forma zatrudnienia:Umowa o pracę
Tytuł/stopień naukowy:Doktor nauk teologicznych
Stanowisko:Adiunkt
Dyscyplina/specjalność naukowa:Katechetyka, Pedagogika