ks. dr Wojsław Czupryński

Czupryński Wojsław, ks. dr

E-mail:     czuwoj@wp.pl

Telefon:     600 752-452

Adres do korespondencji:     10-512 Olsztyn, ul. Kopernika 47/51

Konsultacje:    Czwartek, t.1,  godz. 11.45-13.45; Czwartek, t.2, godz. 10.00-12.00
 
Katedra:Katedra Teologii Pastoralnej i Katechetyki
Forma zatrudnienia:Umowa o pracę
Tytuł/stopień naukowy:Doktor nauk teologicznych
Stanowisko:Adiunkt
Dyscyplina/specjalność naukowa:Katechetyka, Pedagogika
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Dydaktyka religii 3
  • Dydaktyka wychowania do życia w rodzinie
  • Katechetyka
  • Seminarium magisterskie
  • Warsztaty animacji kulturalnej
  • Współczesne koncepcje wychowania w rodzinie