ks. dr Paweł Rabczyński

Rabczyński Paweł, ks. dr
E-mail:     rabczynski@o2.pl

Telefon:     606-225-933

Adres do korespondencji:     11-041 Olsztyn, ul. Kard. Hozjusza 15

Konsultacje:     Wtorek, t.1, godz.10.00-14.00  
Katedra:Katedra TEOLOGII DOGMATYCZNEJ I FUNDAMENTALNEJ, p. 13
Forma zatrudnienia:Umowa o pracę
Tytuł/stopień naukowy:Doktor nauk teologicznych
Stanowisko:Adiunkt
Dyscyplina/specjalność naukowa:Teologia fundamentalna i dogmatycznaProwadzone zajęcia dydaktyczne:

 Teologia dogmatyczna