ks. dr Paweł Rabczyński

Rabczyński Paweł, ks. dr
E-mail:     rabczynski@o2.pl

Adres do korespondencji:     11-041 Olsztyn, ul. Kard. Hozjusza 15

Konsultacje:  
Katedra:Katedra TEOLOGII DOGMATYCZNEJ I FUNDAMENTALNEJ, p. 13
Forma zatrudnienia:Umowa o pracę
Tytuł/stopień naukowy:Doktor nauk teologicznych
Stanowisko:Adiunkt
Dyscyplina/specjalność naukowa:Teologia fundamentalna i dogmatyczna