Ks. dr Marek Jodkowski

Jodkowski Marek, ks. dr

E-mail:     ksmarekj@wp.pl
Telefon: 507 356 552
Adres do korespondencji:     10-512 Olsztyn, ul. Kopernika 47/22

Konsultacje:  
 
 
Katedra:Katedra Teologii Moralnej i Etyki
Forma zatrudnienia:Umowa o pracę
Tytuł/stopień naukowy:Doktor nauk teologicznych
Stanowisko:Adiunkt
Dyscyplina/specjalność naukowa:Historia Kościoła, Historia sztuki