Ks. dr Marek Jodkowski

Jodkowski Marek, ks. dr

E-mail:     ksmarekj@wp.pl

Telefon:     507-356-552

Adres do korespondencji:     10-512 Olsztyn, ul. Kopernika 47/22

Konsultacje:     Wtorek, t.1, godz. 17.00-19.00; Czwartek, t.2, godz. 17.00-19.00
Konsultacje z dnia 12 grudnia 2017 r. zostają przeniesione na środę 13 grudnia 2017 r., godz. 15.15-17.15.
 
Katedra:Katedra Teologii Moralnej i Etyki
Forma zatrudnienia:Umowa o pracę
Tytuł/stopień naukowy:Doktor nauk teologicznych
Stanowisko:Adiunkt
Dyscyplina/specjalność naukowa:Historia Kościoła, Historia sztuki
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Animacja społeczno - kulturalna
  • Dziedzictwo kulturowe Europy
  • Historia sztuki
  • Historia sztuki i konserwacja zabytków
  • Ikonografia
  • Krytyka i promocja sztuki współczesnej
  • Wiedza o filmie
  • Seminarium magisterskie