Ks. dr Marek Jodkowski

Jodkowski Marek, ks. dr

E-mail:     ksmarekj@wp.pl
Telefon: 507 356 552
Adres do korespondencji:     10-512 Olsztyn, ul. Kopernika 47/22

Konsultacje: 

                   sobota, t. 1, godz. 15.15-17.15
                   piątek, t. 2, godz. 10.00-12.00

 

 

 
Katedra:Katedra Teologii Moralnej i Etyki
Forma zatrudnienia:Umowa o pracę
Tytuł/stopień naukowy:Doktor nauk teologicznych
Stanowisko:Adiunkt
Dyscyplina/specjalność naukowa:Historia Kościoła, Historia sztuki