ks. dr Karol Jasiński


Jasiński Karol, ks. dr

E-mail: karol.jasinski@uwm.edu.pl

Telefon: 89 523 91 20 wew. 124.

Adres do korespondencji: 11-041 Olsztyn, ul. Kard. Hozjusza 15

Konsultacje: Środa, godz. 12.00-14.00 (dyżur pok. 12)
 
 
Katedra:Katedra Prawa Kanonicznego i Filozofii
Forma zatrudnienia:Umowa o pracę
Tytuł/stopień naukowy:Doktor nauk humanistycznych
Stanowisko:Adiunkt
Dyscyplina/specjalność naukowa:Filozofia
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Antropologia
  • Historia filozofii 1,3,4
  • Seminarium magisterskie
  • Wielokulturowość i regionalizm
  • Filozofia społeczna