ks. dr Janusz Ostrowski

Ostrowski Janusz, ks. dr

E-mail:     januszos@op.pl

Telefon:     512-524-882

Adres do korespondencji:     11-041 Olsztyn, ul. Kard. Hozjusza 15

Konsultacje:     Piątek, t.1, godz. 13.30-15.30, Czwartek, t.2, godz.15.15-17.15
 
Katedra:Katedra Prawa Kanonicznego i Filozofii
Forma zatrudnienia:Umowa o pracę
Tytuł/stopień naukowy:Doktor nauk prawnych
Stanowisko:Adiunkt
Dyscyplina/specjalność naukowa:Prawo kanoniczne
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Historia powszechnego prawa kanonicznego
  • Kanoniczne prawo procesowe
  • Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym
  • Prawo kanoniczne 5
  • Prawo cywilne