ks. dr Jan Guzowski

Guzowski Jan, ks. dr

E-mail:     jang@uwm.edu.pl

Adres do korespondencji:     11-041 Olsztyn, ul. Kard. Hozjusza 15

Konsultacje: 
 
Katedra:Katedra Teologii Moralnej i Etyki
Forma zatrudnienia:Mianowanie
Tytuł/stopień naukowy:Doktor nauk teologicznych
Stanowisko:Adiunkt
Dyscyplina/specjalność naukowa:Teologia moralna