ks. dr Jan Guzowski

Guzowski Jan, ks. dr

E-mail:     jang@uwm.edu.pl

Telefon:     601-682-275

Adres do korespondencji:     11-041 Olsztyn, ul. Kard. Hozjusza 15

Konsultacje:    Środa, godz. 10.15-12.15 (dyżur pok. 18 A)
 
Katedra:Katedra Teologii Moralnej i Etyki
Forma zatrudnienia:Mianowanie
Tytuł/stopień naukowy:Doktor nauk teologicznych
Stanowisko:Adiunkt
Dyscyplina/specjalność naukowa:Teologia moralna
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Sociologia
  • Seminarium magisterskie
  • Teoria i praktyka spowiedzi
  • PDW: Dlaczego zło?