ks. dr Hubert TrykTryk Hubert, ks. dr

E-mail:     hubertus305@wp.pl
Tel: 89 523 89 84
Adres do korespondencji:     11-041 Olsztyn, ul. Kard. Hozjusza 15

Konsultacje:  
 
Katedra:Katedra Teologii Pastoralnej i Katechetyki
Forma zatrudnienia:Umowa o pracę
Tytuł/stopień naukowy:Doktor nauk teologicznych
Stanowisko:Adiunkt
Dyscyplina/specjalność naukowa:Teologia pastoralna