ks. dr Hubert TrykTryk Hubert, ks. dr

E-mail:     hubertus305@wp.pl

Telefon:     792-771-201

Adres do korespondencji:     11-041 Olsztyn, ul. Kard. Hozjusza 15

Konsultacje:   Piątek, t.2,  godz. 8.00-12.00 (dyżur pok. 25)
 
Katedra:Katedra Teologii Pastoralnej i Katechetyki
Forma zatrudnienia:Umowa o pracę
Tytuł/stopień naukowy:Doktor nauk teologicznych
Stanowisko:Adiunkt
Dyscyplina/specjalność naukowa:Teologia pastoralna
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Konwersatorium: Przebaczenie i pojednanie w rodzinie
  • Pdw: Charyzmaty a samodoskonalenie
  • Pdw: Działalność charytatywna we współczesnym świecie
  • Teologia pastoralna 1, 2, 3
  • Wprowadzenie w chrześcijaństwo 3