ks. dr hab. Stefan Ewertowski, prof. UWM

Ewertowski Stefan, ks. dr hab. prof. UWM

E-mail:     stefanewertowski@wp.pl

Telefon:     -

Adres do korespondencji:     32-300 Elbląg, ul. Bema 10

Konsultacje:
 
Katedra:Katedra Prawa Kanonicznego i Filozofii
Forma zatrudnienia:Umowa o pracę
Tytuł/stopień naukowy:Doktor habilitowany nauk teologicznych
Stanowisko:Profesor nadzwyczajny
Dyscyplina/specjalność naukowa:Teologia pastoralna