ks. dr hab. Stefan Ewertowski, prof. UWM

Ewertowski Stefan, ks. dr hab. prof. UWM

E-mail:     stefanewertowski@wp.pl

Telefon:     -

Adres do korespondencji:     32-300 Elbląg, ul. Bema 10

Konsultacje:    Środa, godz. 14.00-16.00 (dyżur pok. 27)
 
Katedra:Katedra Prawa Kanonicznego i Filozofii
Forma zatrudnienia:Umowa o pracę
Tytuł/stopień naukowy:Doktor habilitowany nauk teologicznych
Stanowisko:Profesor nadzwyczajny
Dyscyplina/specjalność naukowa:Teologia pastoralna
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Filozofia Boga
  • Filozofia przyrody
  • Historia filozofii 2
  • Seminarium doktoranckie
  • Teoria poznania
  • Wstęp do filozofii