ks. dr hab. Sławomir Ropiak, prof UWM

Ropiak Sławomir, ks. dr hab. prof. UWM

E-mail:     xslawerop@poczta.onet.pl

Adres do korespondencji:     11-041 Olsztyn, ul. Kard. Hozjusza 15

Konsultacje: 
 
Katedra:Katedra Teologii Pastoralnej i Katechetyki
Forma zatrudnienia:Mianowanie
Tytuł/stopień naukowy:Doktor habilitowany nauk teologicznych
Stanowisko:profesor nadzwyczajny
Dyscyplina/specjalność naukowa:Teologia pastoralna, Muzykologia