ks. dr hab. Sławomir Ropiak, prof UWM

Ropiak Sławomir, ks. dr hab. prof. UWM

E-mail:     xslawerop@poczta.onet.pl

Telefon:     -

Adres do korespondencji:     11-041 Olsztyn, ul. Kard. Hozjusza 15

Konsultacje:     Wtorek, godz. 8.30-10.30,  (dyżur pok. 25)
 
Katedra:Katedra Teologii Pastoralnej i Katechetyki
Forma zatrudnienia:Mianowanie
Tytuł/stopień naukowy:Doktor habilitowany nauk teologicznych
Stanowisko:profesor nadzwyczajny
Dyscyplina/specjalność naukowa:Teologia pastoralna, Muzykologia
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Muzyka kościelna
  • Pdw: Historia muzyki europejskej
  • Pdw: Wybrane zagadnienia z polskiej muzyki współczesnej