ks. dr hab. Piotr Duksa prof. UWM

Duksa Piotr, ks. dr hab. prof. UWM

E-mail:     pduksa@uwm.edu.pl

Telefon:     695-280-508

Adres do korespondencji:     11-041 Olsztyn, ul. Kard. Hozjusza 15

Konsultacje:   Wtorek, t.1,  godz. 13.30-15.30; Czwartek, t.2, godz. 11.30-13.30 (dyżur pok. 18 B)
 
Katedra:Katedra Nauk o Rodzinie
Forma zatrudnienia:Mianowanie
Tytuł/stopień naukowy:Doktor habilitowany nauk teologicznych 
Stanowisko:Profesor nadzwyczajny
Dyscyplina/specjalność naukowa:Katechetyka, Pedagogika
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Animacja i organizacja duszpasterstwa
  • Diagnoza i terapia pedagogiczna
  • Podstawy dydaktyki
  • Seminarium doktoranckie
  • Seminarium magisterskie