ks. dr hab. Mirosław Pawliszyn

Pawliszyn Mirosław, ks. dr hab.

E-mail:     mipawl@interia.pl

Telefon:     577-149-237

Adres do korespondencji:     11-041 Olsztyn, ul. Kard. Hozjusza 15

Konsultacje:   Piatek, t.1, godz.11.45-13.45 oraz 15.15-17.15
 
Katedra:Katedra Teologii Moralnej i Etyki
Forma zatrudnienia:Mianowanie
Tytuł/stopień naukowy:Doktor habilitowany nauk humanistycznych
Stanowisko:Adiunkt
Dyscyplina/specjalność naukowa:Filozofia
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Antropologia filozoficzna
  • Etyka
  • Katolicka nauka społeczna 3
  • Konwersatorium: kultura i etyka polityczna
  • Metafizyka
  • Metodologia ogólna nauk