ks. dr hab. Mirosław Pawliszyn

Pawliszyn Mirosław, ks. dr hab.

E-mail:     mipawl@interia.pl

Adres do korespondencji:     11-041 Olsztyn, ul. Kard. Hozjusza 15

Konsultacje: 
 
Katedra:Katedra Teologii Moralnej i Etyki
Forma zatrudnienia:Mianowanie
Tytuł/stopień naukowy:Doktor habilitowany nauk humanistycznych
Stanowisko:Adiunkt
Dyscyplina/specjalność naukowa:Filozofia