ks. dr hab. Marek Żmudziński

E-mail:     marek.zmudzinski@uwm.edu.pl

Telefon:     -

Adres do korespondencji:     ul. Kard. Hozjusza 15, 10-900 Olsztyn

Konsultacje:     Środa, godz. 10.00-12.00 (dyżur pok. 21)
urlop wypoczynkowy: 29.01-02.02.2018
 
Katedra:Katedra Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej
Forma zatrudnienia:Mianowanie
Tytuł/stopień naukowy:Doktor habilitowany nauk teologicznych
Stanowisko:Adiunkt
Dyscyplina/specjalność naukowa:Teologia fundamentalna
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Konwersatorium: Sytuacje graniczne i ich implikacje społeczne
  • Pdw: Feminizm i jego znaczenie we współczesnej kulturze
  • Seminarium magisterskie
  • Teologia duchowości 1, 2
  • Teologia fundamentalna 1, 2