ks. dr hab. Lucjan Świto, prof UWM

E-mail:     lswito@wp.pl

Telefon:     504-627-877

Adres do korespondencji:     10-006 Olsztyn, ul. Pieniężnego 22

Konsultacje:    Czwartek, t.1, godz.8.15-10.15; Wtorek, t. 2, godz. 11.45-13.45
 
Katedra:Katedra Prawa Kanonicznego i Filozofii
Forma zatrudnienia:Umowa o pracę
Tytuł/stopień naukowy:Doktor habilitowany nauk prawnych
Stanowisko:Profesor nadzwyczajny
Dyscyplina/specjalność naukowa:Prawo kanoniczne
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym
  • PDW: Nieważność małżeństwa czy rozwód?
  • Prawo kanoniczne 1, 2, 3