ks. dr hab. Lucjan Świto, prof UWM

E-mail:     lswito@wp.pl
Tel: 504 627 877
Adres do korespondencji:     10-006 Olsztyn, ul. Pieniężnego 22

Konsultacje:   
 
Katedra:Katedra Prawa Kanonicznego i Filozofii
Forma zatrudnienia:Umowa o pracę
Tytuł/stopień naukowy:Doktor habilitowany nauk prawnych
Stanowisko:Profesor nadzwyczajny
Dyscyplina/specjalność naukowa:Prawo kanoniczne