ks. dr hab. Jacek Pawlik, prof UWM

Pawlik Jacek Jan, ks. dr hab. prof. UWM

E-mail:     jacek.pawlik@uwm.edu.pl

Telefon:     -

Adres do korespondencji:     11-041 Olsztyn, ul. Kard. Hozjusza 15

Konsultacje:  Wtorek, godz. 8.15-10.15
 
Katedra:Katedra Nauk o Rodzinie
Forma zatrudnienia:Umowa o pracę
Tytuł/stopień naukowy:Doktor habilitowany nauk humanistycznych
Stanowisko:Profesor nadzwyczajny
Dyscyplina/specjalność naukowa:etnologia
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Komunikacja społeczna i kulturowa
  • Małżeństwo i rodzina w kulturach i religiach
  • Obrzędowość w rodzinie
  • Pdw: Transatlantycki świat kultury: woodoo, jazz,rastafari
  • Podstawy teorii kultury
  • Religiologia
  • Seminarium doktoranckie
  • Seminarium magisterskie