ks. dr hab. Jacek Pawlik, prof UWM

Pawlik Jacek Jan, ks. dr hab. prof. UWM

E-mail:     jacek.pawlik@uwm.edu.pl

Adres do korespondencji:     11-041 Olsztyn, ul. Kard. Hozjusza 15

Konsultacje: środa, t. 1, godz. 12.00-14.00
                    wtorek, t. 2, godz. 10.00-12.00
 
Katedra:Katedra Nauk o Rodzinie
Forma zatrudnienia:Umowa o pracę
Tytuł/stopień naukowy:Doktor habilitowany nauk humanistycznych
Stanowisko:Profesor nadzwyczajny
Dyscyplina/specjalność naukowa:etnologia