ks. dr hab. Bogdan Wiktor Matysiak, prof. UWM

Matysiak Bogdan Wiktor, ks. dr hab. prof. UWM

E-mail:     matysiakb@tlen.pl

Telefon:     -

Adres do korespondencji:     11-041 Olsztyn, ul. Kard. Hozjusza 15

Konsultacje:     Wtorek, t.1, godz. 13.30-15.30; Czwartek, t.1, godz. 8.15-10.15
 
Katedra:Katedra Teologii Biblijnej
Forma zatrudnienia:Mianowanie
Tytuł/stopień naukowy:Doktor habilitowany nauk teologicznych
Stanowisko:Profesor nadzwyczajny
Dyscyplina/specjalność naukowa:Teologia biblijna
Prowadzone zajęcia dydaktyczne: