Ks. dr Antoni Jucewicz

Jucewicz Antoni, ks. dr

E-mail:     jucewicz@poczta.onet.pl

Adres do korespondencji:     14-520 Pieniężno, Kolonia 19

Konsultacje:
 
Katedra:Katedra Teologii Moralnej i Etyki
Forma zatrudnienia:Mianowanie
Tytuł/stopień naukowy:Doktor nauk teologicznych
Stanowisko:Adiunkt
Dyscyplina/specjalność naukowa:Teologia moralna