Ks. dr Antoni Jucewicz

Jucewicz Antoni, ks. dr

E-mail:     jucewicz@poczta.onet.pl

Telefon:     -

Adres do korespondencji:     14-520 Pieniężno, Kolonia 19

Konsultacje:    Czwartek, t. 1, godz. 11.45-13.45; Czwartek, t. 2, godz.15.15-17.15
 
Katedra:Katedra Teologii Moralnej i Etyki
Forma zatrudnienia:Mianowanie
Tytuł/stopień naukowy:Doktor nauk teologicznych
Stanowisko:Adiunkt
Dyscyplina/specjalność naukowa:Teologia moralna
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Katolicka nauka społeczna 1
  • Teologia moralna 1,3,4,5,6
  • Teoria i praktyka spowiedzi