ks. dr Adam Bielinowicz

Bielinowicz Adam, ks. dr

E-mail:     adam.bielinowicz@uwm.edu.pl

Telefon:     509 472-372

Adres do korespondencji:     11-041 Olsztyn, ul. Kard. Hozjusza 15

Konsultacje:    Środa, t.1, godz. 10.00-12.00; Środa, t.2, godz. 15.15-17.15
 
Katedra:Katedra Nauk o Rodzinie
Forma zatrudnienia:Umowa o pracę
Tytuł/stopień naukowy:Doktor nauk teologicznych
Stanowisko:Adiunkt
Dyscyplina/specjalność naukowa:Katechetyka, Pedagogika
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Dydaktyka religii 2
  • Pedagogika
  • Pedagogika szkolna
  • Zagrożenia współczesnej młodzieży
  • Techniki negocjacji
  • Przeciwdziałanie i ograniczanie agresji w szkole