Zasady rekrutacji

Internetowa rejestracja kandydatów

Terminarz rekrutacji 2022/2023

Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie:

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury” następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości. Należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej:

 • Filozofia
 • Geografia
 • Historia
 • Język łaciński i kultura antyczna
 • Język polski
 • Język obcy nowożytny (do wyboru przez kandydata)
 • Matematyka
 • Wiedza o społeczeństwie


Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury” następuje na podstawie konkursu (rankingu) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości:

 • Historia lub wiedza o społeczeństwie lub filozofia lub język łaciński
 • Geografia lub matematyka
 • Język polski lub język obcy nowożytny (do wyboru przez kandydata)
   
   

Zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia - magisterskie:

 • Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie (kierunek: nauki o rodzinie) jest posiadanie tytułu magistra lub licencjata kierunku: nauki o rodzinie lub innego dowolnego kierunku studiów.
 • Kryterium kwalifikacji jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

Laureaci i finaliści olimpiad - lista olimpiad