Studia dla osób 30+

Nie ma granicy wieku, po przekroczeniu której prawo nie dawałoby możliwości podjęcia studiów.

Pomoc materialna, osoby 30+ mogą także korzystać z pomocy materialnej, tak jak wszyscy studenci.

Zaliczenie części zajęć dydaktycznych  możliwej jest na podstawie wcześniejszych studiów.