Oferta kształcenia 2020/21

Nauki o rodzinie - studia pierwszego stopnia - licencjackie (6 semestrów) w zakresie:

  • mediacja rodzinna
  • wsparcie rodziny i wychowanie dziecka

Student poznaje  społeczne problemy związane z  życiem rodzinnym i jest przygotowywany do podejmowania działań wspierających, profilaktycznych oraz skutecznego rozwiązywania trudności, przed którymi stają współczesne rodziny. Uczy się udzielania wsparcia rodzinom, a także poszczególnym osobom, zmagającym się z trudnościami, takimi jak: uzależnienia, konflikty rodzinne, niepełnosprawność, starość, przewlekła lub nieuleczalna choroba.

Uprawnienia zawodowe:

asystent rodziny, specjalista ds. rodziny, referent ds. pomocy społecznej, doradca, konsultant poradni małżeńskich i rodzinnych, mediator rodzinny; pracownik instytucji profilaktyki społecznej, świetlic i domów wsparcia dzieci i młodzieży, asystent dziecka o specyficznych potrzebach edukacyjnych w edukacji przedszkolnej.

Nauki o rodzinie - studia drugiego stopnia - magisterskie (4 semestry) w zakresie:

  • mediacja rodzinna
  • wychowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie

Student poznaje problemy związane z funkcjonowaniem rodziny i życiem rodzinnym. Uczy się podejmowania i inicjowania działań wspierających, profilaktycznych oraz skutecznie rozwiązujących trudności, przed którymi stają współczesne rodziny.

Uprawnienia zawodowe:

asystent rodziny, specjalista ds. rodziny, referent ds. pomocy społecznej, doradca, konsultant poradni małżeńskich i rodzinnych, mediator rodzinny;pracownik instytucji profilaktyki społecznej, świetlic i domów wsparcia dzieci i młodzieży.             

Teologia - studia jednolite magisterski (10/12 semestrów) w zakresie

  • nauczania religii - dla osób świeckich (10 semestrów)
  • teologia - dla osób świeckich (10 semestrów) - bez uprawnień nauczycielskich
  • formacja kapłańska - dla księży (12 semestrów)

Student przygotowuje się do podejmowania działań wspierających Kościół rzymskokatolicki w wypełnianiu jego zadań w świecie. Jest gotowy do podjęcia pracy administracyjnej, organizacyjnej lub wychowawczej
w świeckich instytucjach i ośrodkach zajmujących się podejmowaniem działań i świadczeniem usług edukacyjno-kulturalnych oraz w placówkach parafialnych w Polsce i misjach zagranicznych. Nabywa umiejętności współpracy w zespołach wychowawców zajmujących się formacją intelektualną oraz religijną dzieci, młodzieży i dorosłych.

Uprawnienia zawodowe:

  nauczyciel religii (rzymskokatolickiej) w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, ksiądz, teolog.