dr Paweł Polaczuk

 

E-mail:     

Telefon:     -

Adres do korespondencji:     11-041 Olsztyn, ul. Kard. Hozjusza 15

Konsultacje:    
 
Katedra:Katedra TEOLOGII DOGMATYCZNEJ I FUNDAMENTALNEJ, p. 13
Forma zatrudnienia:Umowa o pracę
Tytuł/stopień naukowy:Doktor nauk teologicznych
Stanowisko:Adiunkt
Dyscyplina/specjalność naukowa:Teologia fundamentalna i dogmatyczna
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 Teologia dogmatyczna