dr n.med. Wanda Badowska
E-mail:

Telefon:     -

Adres do korespondencji:     11-041 Olsztyn, ul. Kard. Hozjusza 15

Konsultacje:
 
Katedra: 
Forma zatrudnienia: 
Tytuł/stopień naukowy: 
Stanowisko: 
Dyscyplina/specjalność naukowa: 
Prowadzone zajęcia dydaktyczne: