dr Małgorzata Dagiel

Dagiel Małgorzata, dr

E-mail:     mdag@uwm.edu.pl

Telefon:     -

Adres do korespondencji:     11-041 Olsztyn, ul. Kard. Hozjusza 15

Konsultacje:     Wydział Nauk Społecznych, Katedra Wczesnej Edukacji
 
Katedra:-
Forma zatrudnienia:Umowa o pracę
Tytuł/stopień naukowy:Doktor nauk humanistycznych
Stanowisko:Wydział Nauk Społecznych
Dyscyplina/specjalność naukowa:Pedagogika, Filologia polska
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Dziecko i dzieciństwo w zmieniającym się społeczeństwie
  • Estetyka, percepcja i kultura języka