dr Krzysztof Nyklewicz

Nyklewicz Krzysztof, dr

E-mail:     nyklewicz@o2.pl

Telefon:     -

Adres do korespondencji:     10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 4

Konsultacje:     Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Polityki Społecznej
 
Katedra:-
Forma zatrudnienia:Mianowanie
Tytuł/stopień naukowy:Doktor nauk ekonomicznych
Stanowisko:Adiunkt
Dyscyplina/specjalność naukowa:Ekonomia
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Podstawy demografii