dr hab. Małgorzata Szwejkowska, prof UWM

E-mail:     

Telefon:     -

Adres do korespondencji:     Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego, Wydział Prawa i Administracji UWM, al. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn.

Konsultacje:     
 
Katedra:Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego, Wydział Prawa i Administracji UWM strona www
Forma zatrudnienia:profesor nadzwyczajny - Wydział Prawa i Administracji
Tytuł/stopień naukowy:Doktor habilitowany nauk prawnych
Stanowisko:Profesor nadzwyczajny
Dyscyplina/specjalność naukowa:prawo
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Prawo rodzinne i opiekuńcze
  • Podstawy prawa karnego i rodzinnego