dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM

Rozen Barbara, dr hab. prof. UWM

E-mail:     barbara.rozen@uwm.edu.pl

Telefon:     509-591-132

Adres do korespondencji:     11-041 Olsztyn, ul. Kard. Hozjusza 15

Konsultacje:     Piątek, t.1, godz. 13.00-15.00; Wtorek, t.2, godz. 13.00-15.00
 
Katedra:Katedra Nauk o Rodzinie
Forma zatrudnienia:Mianowanie
Tytuł/stopień naukowy:Doktor habilitowany nauk teologicznych
Stanowisko:Profesor nadzwyczajny
Dyscyplina/specjalność naukowa:Katechetyka, Pedagogika
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Dydaktyka religii 1
  • Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie 1
  • Komunikacja interpersonalna
  • Konwersatorium: Być wychowawcą dzisiaj
  • Pedagogika specjalna
  • Podstawy pedagogiki
  • Seminarium magisterskie
  • PDW: Zycie konsekrowane świeckich