dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM

Rozen Barbara, dr hab. prof. UWM

E-mail:     barbara.rozen@uwm.edu.pl
Nr telefonu: 509-591-132
Adres do korespondencji:     11-041 Olsztyn, ul. Kard. Hozjusza 15

Konsultacje:
 
Katedra:Katedra Nauk o Rodzinie
Forma zatrudnienia:Mianowanie
Tytuł/stopień naukowy:Doktor habilitowany nauk teologicznych
Stanowisko:Profesor nadzwyczajny
Dyscyplina/specjalność naukowa:Katechetyka, Pedagogika