dr Danuta Kamilewicz-Rucińska

Kamilewicz-Rucińska Danuta, dr

E-mail:     danutakamilewicz@poczta.onet.pl

Adres do korespondencji:     11-041 Olsztyn, ul. Kard. Hozjusza 15

Konsultacje:   
 
Katedra:Katedra Nauk o Rodzinie
Forma zatrudnienia:Mianowanie
Tytuł/stopień naukowy:Doktor nauk humanistycznych
Stanowisko:Adiunkt
Dyscyplina/specjalność naukowa:Pedagogika