dr Danuta Kamilewicz-Rucińska

Kamilewicz-Rucińska Danuta, dr

E-mail:     danutakamilewicz@poczta.onet.pl

Telefon:     693-393-211

Adres do korespondencji:     11-041 Olsztyn, ul. Kard. Hozjusza 15

Konsultacje:    Śtoda t. 2, godz. 9.30-13.30
 
Katedra:Katedra Nauk o Rodzinie
Forma zatrudnienia:Mianowanie
Tytuł/stopień naukowy:Doktor nauk humanistycznych
Stanowisko:Adiunkt
Dyscyplina/specjalność naukowa:Pedagogika
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Diagnozowanie i leczenie bezpłodności
  • Doradztwo zawodowe
  • Małżeństwo i rodzina w kulturach i religiach
  • Metody socjoterapii
  • Obrzędowość w rodzinie
  • Seminarium magisterskie
  • PDW: Sztuka kompromisu
  • Warsztaty animacji kulturalnej