dr Anita Mikołajczak

Mikołajczyk Anita, dr

E-mail:     anita.mikolajczyk@uwm.edu.pl

Adres do korespondencji:     11-041 Olsztyn, ul. Kard. Hozjusza 15

Konsultacje:     Wydział Nauk Medycznych
 
Katedra:-
Forma zatrudnienia:Mianowanie
Tytuł/stopień naukowy:Doktor nauk medycznych
Stanowisko:Adiunkt
Dyscyplina/specjalność naukowa:Medycyna, Anatomia człowieka
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Anatomia i fizjologia człowieka