dr Aleksandra Nalewaj

Nalewaj Aleksandra, dr

E-mail:     analewaj@wp.pl

Telefon:     608-268-687

Adres do korespondencji:     11-041 Olsztyn, ul. Kard. Hozjusza 15

Konsultacje:     Wtorek, godz. 8.15-10.15 
 
Katedra:Katedra Teologii Biblijnej
Forma zatrudnienia:Mianowanie
Tytuł/stopień naukowy:Doktor nauk teologicznych
Stanowisko:Adiunkt
Dyscyplina/specjalność naukowa:Teologia biblijna
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Małżeństwo i rodzina w Biblii
  • Pdw: Idea gender a model małżeństwa i rodziny
  • Sekty i nowe ruchy religijne
  • Teologia moralna 6