Doskonalenie specjalistyczne z teologii

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych:" Doskonalenie specjalistyczne z teologii" pogłębia wiedzę, zdobytą wcześniej podczas magisterskich studiów teologicznych. Uzyskuje specjalizację w zakresie teologii, potwierdzoną kanonicznym stopniem licencjata teologii (licentiatus in theologia), który – zgodnie z przepisami kościelnymi zawartymi w Konstytucji apostolskiej Jana Pawła II Sapientia Christiana i załączonymi do tego dokumentu Ordinationes – daje prawo nauczania teologii na wydziałach teologicznych, a także umożliwia otwarcie przewodu doktorskiego z teologii.

Plan zajęć

Program studiów


Dane kontaktowe:

Sekretariat Studiów DST, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, pok. 23.
mail: dst@uwm.edu.pl

Kierownik studiów: ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM
tel. 607 160 857
mail: marek.karczewski@uwm.edu.pl

sekretarz studiów: dr Sylwia Mikołajczak
tel. 89 523 91 20