Wszczęte przewody doktorskie

Ks. mgr Marian Salamon

Temat rozprawy: Powołania kapłańskie i zakonne na terenie obecnej diecezji ełckiej w latach 1945-1998
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Promotor: ks. prof. dr hab. Edward Wiszowaty
Promotor pomocniczy: ks. dr Wojsław Czupryński
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 19 października 2017 r.

Ks. mgr lic. Andrzej Mamajka

Temat rozprawy: Uobecnienie kerygmatu w praktyce Drogi Neokatechumenalnej. Studium pastroalnoteologiczne
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Promotor: ks. prof. dr hab. Ryszard Hajduk
Promotor pomocniczy: ks. dr Hubert Tryk
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 8 czerwca 2017 r.

Ks. mgr Paweł Zięba

Temat rozprawy: Caritas w Polsce wobec nowych form ubóstwa. Stuium pastoralne
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Promotor: ks. dr hab. Sławomir Ropiak, prof. UWM
Promotor pomocniczy: ks. dr Hubert Tryk
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 8 czerwca 2017 r.

Ks. mgr Roman Jan Płaczek

Temat rozprawy: Katechizacja w archidiecezji gnieźnieńskiej w latach 1945-1990
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Promotor: prof. dr hab. Anna Zellma
Promotor pomocniczy: ks. dr Wojsław Czupryński
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 15 grudnia 2016 r.

Ks. mgr Juliusz Krawiecki

Temat rozprawy: Tożsamość religijna młodzieży greckokatolickiej w świetle badań w Górowie Iławeckim i Horodku w latach 2014-2016
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Promotor: ks. dr hab. Marek Żmudziński
Promotor pomocniczy: ks. dr Paweł Rabczyński
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 15 grudnia 2016 r.

Mgr Magdalena Skolimowska

Temat rozprawy: Realizacja terapeutycznej misji Kościoła w duszpasterstwie rodzin dysfunkcyjnych
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Promotor: ks. prof. dr hab. Ryszard Hajduk
Promotor pomocniczy: ks. dr Hubert Tryk
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 20 października 2016 r.

Mgr Janusz Ruciński

Temat rozprawy: Zainteresowania i sposób spędzania czasu wolnego a religijność uczniów wybranych szkół ponadgimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Promotor: ks. dr hab. Piotr Duksa, prof. UWM
Promotor pomocniczy: ks. dr Adam Bielinowicz
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 9 czerwca 2016 r.

Ks. mgr Józef Trzebuniak SVD

Temat rozprawy: Uczestnictwo w boskim Logosie według greckich Ojców Kościoła II wieku
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Promotor: ks. dr hab. Leszek Misiarczyk, prof. UKSW
Promotor pomocniczy: dr Maria Piechocka-Kłos
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 12 listopada 2015 r.

Mgr Anna Rondomańska

Temat rozprawy: Kerygmatyczna koncepcja teologii według ks. Wincentego Granata
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Promotor: dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM
Promotor pomocniczy: dr Maria Piechocka-Kłos
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 11 czerwca 2015 r.

Ks. mgr Łukasz Robert Garbacki

Temat rozprawy: Reinterpretacja Księgi Jeremiasza w Apokalipsie św. Jana
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Promotor: ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM
Promotor pomocniczy: dr Aleksandra Nalewaj
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 16 kwietnia 2015 r.

Mgr Roman Kordonskyy

Temat rozprawy: Przeobrażenia obrzędowości żałobnej grekokatolickich mieszkańców Pokucia w XX wieku
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Dyscyplina naukowa: teologia
Promotor: ks. dr hab. Jacek J. Pawlik, prof. UWM
Promotor pomocniczy: dr Jacek Kowalewski
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 5 marca 2015 r.

Mgr Alina Niezgoda

Temat rozprawy: Sumienie jako wewnętrzny autorytet w teologicznej refleksji Kardynała Johna Henry´ego Newmana.
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Dyscyplina naukowa: teologia
Promotor: ks. prof. dr hab. Marian Machinek
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 25 wrzesień 2013 r.

Ks. mgr Heribertus Florianus Wea

Temat rozprawy: Tożsamość etniczna w pobożności ludowej mieszkańców archidiecezji Ende (Indonezja)
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Dyscyplina naukowa: teologia
Promotor: ks. dr hab. Jacek J. Pawlik, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 13 czerwca 2013 r.

Ks. mgr Zbigniew Chmielewski

Temat rozprawy: Integralny rozwój żołnierza w nauczaniu pasterskim Biskupa Polowego Wojska Polskiego Tadeusza Płoskiego (2004-2010)
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Dyscyplina naukowa: teologia
Promotor: ks. dr hab. Stanisław Strękowski
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 13 czerwca 2013 r.

Ks. mgr Waldemar Krzywiński

Temat rozprawy: Widzieć i wierzyć - przesłanie wizualnej sztuki wczesnochrześcijańskiej dla współczesnej katechezy
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Dyscyplina naukowa: teologia
Promotor: dr hab. Elżbieta Osewska, prof. UKSW
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 13 czerwca 2013 r.

Mgr Elżbieta Parciak

Temat rozprawy: Godność człowieka w pismach i działalności Lidii Czukowskiej (1907-1996)
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Dyscyplina naukowa: teologia
Promotor: ks. prof. dr hab. Marian Machinek
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 13 czerwca 2013 r.

Mgr Tomasz Czura

Temat rozprawy: Symbol Boga Ojca w świetle teologii historii Brunona Fortego
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Dyscyplina naukowa: teologia
Promotor: dr hab. Kartarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 9 maja 2013 r.
Promotor pomocniczy: ks. dr Marek Jodkowski

Mgr Ewa Czaplicka

Temat rozprawy: Orędzie miłosierdzia Bożego w objawieniach s. Faustyny Kowalskiej na tle jego koncepcji w Biblii
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Dyscyplina naukowa: teologia
Promotor: ks. dr hab. Zdzisław Żywica, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 11 kwietnia 2013 r.

Ks. mgr Ryszard Andrukiewicz

Temat rozprawy: Rola słowa Bożego w teologiczno-pastoralnej koncepcji Ruchu Światło-Życie
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Dyscyplina naukowa: teologia
Promotor: ks. dr hab. Edward Wiszowaty, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 11 kwietnia 2013 r.

Ks. mgr Zdzisław Milewicz

Temat rozprawy: Judeochrześcijańskie uwarunkowania rozumienia królestwa Bożego w przypowieściach Jezusa w ujęciu Ewangelii św. Mateusza
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Dyscyplina naukowa: teologia
Promotor: ks. dr hab. Zdzisław Żywica, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 11 kwietnia 2013 r.

Mgr Milena Mróz

Temat rozprawy: Wpływ zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych na religijność młodzieży szlół ponadgimnazjalnych w Olsztynie
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Dyscyplina naukowa: teologia
Promotor: ks. dr hab. Piotr Duksa, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 14 marca 2013 r.

Mgr Ewelina Mączka

Temat rozprawy: Swięci chrześcijańscy w kulcie vodou na Haiti
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Dyscyplina naukowa: teologia
Promotor: ks. dr hab. Jacek J. Pawlik, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 14 marca 2013 r.

Mgr Olaf Szczypiński

Temat rozprawy: Racjonalność wiary chrześcijańskiej w nauczaniu Josepha Ratzingera
Specjalność: teologia pastoralna
Promotor: ks. dr hab. Stefan Ewertowski, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 11 października 2012 r.

Mgr Małgorzata Piekarska

Temat rozprawy: Wiek podeszły jako zadanie moralne w nauczaniu Magisterium Kościoła 1978-2012
Specjalność: teologia moralna
Promotor: ks. prof. dr hab. Marian Machinek
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 21 czerwca 2012 r.

Mgr Sylwia Mikołajczak

Temat rozprawy: Uczestnictwo we Mszy świętej w opinii studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Specjalność: katechetyka
Promotor: ks. dr hab. Piotr Duksa, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 10 maja 2012 r.

Mgr Robert Bryl

Temat rozprawy: Duszpasterstwo więzienne w Polsce w opinii kapelanów. Studium pastoralno-socjologiczne
Specjalność: teologia pastoralna
Promotor: ks. dr hab. Waldemar Wesoły, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 19 kwietnia 2012 r.

Mgr Roman Tsybulkin

Temat rozprawy: Osoba ludzka w twórczości Mikołaja Bierdiajewa
Specjalność: teologia moralna
Promotor: ks. prof. dr hab. Marian Machinek
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 19 kwietnia 2012 r.

Ks. mgr Edward Sito

Temat rozprawy: Specyfika głoszenia Ewangelii w kontekście kultury Południowego Togo na przykładzie interpretacji perykopy o kobiecie cudzołożnej (J 7,53-8,11)
Specjalność: teologia religii
Promotor: ks. dr hab. Jacek J. Pawlik, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 19 kwietnia 2012 r.

Mgr Maria Grąglewska

Temat rozprawy: Permanentna edukacja dorosłych a budowanie społeczeństwa demokratycznego we współczesnej rzeczywistości polskiej
Specjalność: katechetyka
Promotor: dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 9 lutego 2012 r.

Mgr Magdalena Jolak

Temat rozprawy: Proces zdobywania Kanaanu i osiedlania się w nim według Księgi Jozuego. Między fikcją a prawdą historyczną
Specjalność: teologia biblijna
Promotor: ks. dr hab. Bogdan W. Matysiak, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 9 czerwca 2011 r.

Ks. mgr Rafał Chwałkowski SDS

Temat rozprawy: Wzory osobowe młodzieży w opinii wybranych grup respondentów
Specjalność: katechetyka
Promotor: dr hab. Anna Zellma, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 9 czerwca 2011 r.

Mgr Bartosz Pfeiffer

Temat rozprawy: Zasoby internetowe portali ewangelizacyjnych jako propozycja katechezy dorosłych w Polsce
Specjalność: katechetyka
Promotor: dr hab. Anna Zellma, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 12 maja 2011 r.

Mgr Marta Joanna Lik

Temat rozprawy: Szkolne lekcje religii w opinii uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych Olsztyna
Specjalność: katechetyka
Promotor: ks. dr hab. Piotr Duksa, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 12 maja 2011 r.
Streszczenie pracy doktorskiej mgr lic. Marty Joanny Lik
Recenzja rozprawy doktorskiej mgr lic. Marty Joanny Lik - Prof. dr hab. Helena Słotwińska
Recenzja rozprawy doktorskiej mgr lic. Marty Joanny Lik - Dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM

Mgr Monika Kordowska

Mgr Krzysztof Hanuszewski

Temat rozprawy: Uwarunkowania aktywnego modelu życia w podeszłym wieku
Specjalność: katechetyka
Promotor: dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 12 maja 2011 r.

Mgr Iwona Spałek

Temat rozprawy: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie 1949 - 2009
Specjalność: historia Kościoła
Promotor: ks. prof. dr hab. Jan Wiśniewski
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 12 maja 2011 r.

Mgr Danuta Swięcka

Temat rozprawy: Dzieje procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Stanisława Hozjusza, Kardynała i Biskupa Warmińskiego (1925-2007)
Specjalność: historia Kościoła
Promotor: s. dr hab. Ambrozja Kalinowska, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 7 kwietnia 2011 r.

Mgr Anna Kulczycka

Temat rozprawy: Koncepcja szkolnego nauczania religii w czasopiśmie "Katecheta" z lat 1990-2010
Specjalność: katechetyka
Promotor: dr hab. Anna Zellma, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 7 kwietnia 2011 r.

Mgr Ilona Szarejko

Temat rozprawy: Metody i formy aktywizujące młodzież licealną w toku lekcji religii. Studium teoretyczno-empiryczne
Specjalność: katechetyka
Promotor: dr hab. Anna Zellma, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 24 lutego 2011 r.

Mgr Jacek Milewski

Temat rozprawy: Znaczenie nauczania Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Polski - w powstaniu ruchu społecznego NSZZ Solidarność w Gdańsku 1980 r.
Specjalność: teologia pastoralna
Promotor: ks. prof. dr hab. Antoni Misiaszek
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 20 stycznia 2011 r.

Ks. mgr Sławomir Skoblik

Temat rozprawy: Ks. Henryk Jankowski (1936-2010) jako duszpasterz ludzi pracy w Kościele Gdańskim
Specjalność: historia Kościoła
Promotor: S. dr hab. Ambrozja Kalinowska, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 16 grudnia 2010 r.

Ks. mgr Piotr Libiszewski

Temat rozprawy: Zagadnienia pastoralne w listach pasterskich biskupa gdańskiego Lecha Kaczmarka w latach 1971-1984
Specjalność: teologia pastoralna
Promotor: ks. prof. dr hab. Antoni Misiaszek
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 18 listopada 2010 r.

Mgr Mariusz Obarzanek

Temat rozprawy: Działalność dr. Eugeniusza Myczki w powojennej historii diecezji gdańskiej
Specjalność: historia Kościoła
Promotor: S. dr hab. Ambrozja Kalinowska, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 17 czerwca 2010 r.

Mgr Paweł Kołodziejek

Temat rozprawy: Radykalizm ewangeliczny a postawy fundamentalistyczne. Studium teologiczno-moralne
Specjalność: teologia moralna
Promotor: ks. dr hab. Marian Machinek, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 17 czerwca 2010 r.

Ks. mgr Mariusz Jackowski

Temat rozprawy: Religijny i teologiczno-,moralny wymiar idei igrzysk olimpijskich
Specjalność: teologia moralna
Promotor: ks. dr hab. Marian Machinek, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 17 czerwca 2010 r.

Mgr Tomasz Wojnowski

Temat rozprawy: Małżeństwo mieszane w świetle przepisów prawnych i liturgicznych Kościołów chrześcijańskich w Polsce po Soborze Watykańskim II
Specjalność: ekumenizm
Promotor: ks. prof. dr hab. Władysław Nowak
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 20 maja 2010 r.
Streszczenie pracy doktorskiej mgra lic. Tomasza Wojnowskiego
Recenzja rozprawy doktorskiej mgra lic. Tomasza Wojnowskiego - ks. dr hab. Piotr Kroczek, prof. UPJPII
Recenzja rozprawy doktorskiej mgra lic. Tomasza Wojnowskiego - ks. dr hab.Lucjan Świto, prof. UWM

Mgr Monika Kordowska

Temat rozprawy: Zabobony w życiu religijnym współczesnych katolików. Studium pastoralno-socjologiczne
Specjalność: teologia pastoralna
Promotor: ks. dr hab. Ryszard Hajduk, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 20 maja 2010 r.

Mgr Michał Kruger

Temat rozprawy: Motywowanie młodzieży do uczenia się religii
Specjalność: katechetyka
Promotor: ks. dr hab. Piotr Duksa, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 22 kwietnia 2010 r.

Mgr Katarzyna Tracewicz

Temat rozprawy: Media a religijność i moralność badanej młodzieży
Specjalność: teologia pastoralna
Promotor: ks. dr hab. Waldemar Wesoły, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 22 kwietnia 2010 r.

Mgr Wiesław Paradowski

Temat rozprawy: Ikona Matki Pana w maryjnej pobożności ludowej Diecezji Elbląskiej
Specjalność: liturgika
Promotor: ks. prof. dr hab. Władysław Nowak
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 22 kwietnia 2010 r.

Mgr Tomasz Lalak

Temat rozprawy: Wkład duchowieństwa zakonnego w życie i działalność Diecezji Warmińskiej w latach 1945-1992
Specjalność: historia Kościoła
Promotor: S. dr hab. Ambrozja Kalinowska, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 18 marca 2010 r.

Mgr Joanna Ewa Liedtke

Temat rozprawy: Udział duchowieństwa zakonnego w życiu i działalności Diecezji Chełmińskiej 1945-1992
Specjalność: historia Kościoła
Promotor: S. dr hab. Ambrozja Kalinowska, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 21 stycznia 2010 r.

Mgr Andrzej Łabuda

Temat rozprawy: Bernard Łubieński CSsR (1846-1933) jako kontynuator alfosjańskiej tradycji kaznodziejskiej w Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela
Specjalność: teologia pastoralna
Promotor: ks. dr hab. Ryszard Hajduk, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 10 grudnia 2009 r.

Mgr Sylwia Wieliczko

Temat rozprawy: Wizja człowieka w ujęciu M. A. Krąpca i J. Tischnera
Specjalność: teologia kultury
Promotor: ks. dr hab. Stanisław Bafia, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 16 września 2009 r.

Mgr lic. Maria Karmela

Temat rozprawy: Wizja człowieka w pismach Simone Weil
Specjalność: teologia kultury
Promotor: ks. dr hab. Stanisław Bafia, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 30 czerwca 2009 r.

Ks. mgr Mariusz Rybicki

Temat rozprawy: Sport jako czynnik animujący proces wychowania i formacji religijnej współczesnej młodzieży
Specjalność: katechetyka
Promotor: ks. dr hab. Piotr Duksa, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 30 czerwca 2009 r.

Mgr Piotr Chojnowski

Temat rozprawy: Zastosowanie technologii informatycznych we współczesnym duszpasterstwie parafialnym
Specjalność: katechetyka
Promotor: ks. dr hab. Piotr Duksa, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 30 czerwca 2009 r.

Ks. mgr Krzysztof Karolewski

Temat rozprawy: Zagadnienia pastoralne i społeczne w listach pasterskich Księdza Arcybiskupa Tadeusza Kondrasiewicza w Moskwie w latach 1991-2007
Specjalność: teologia pastoralna
Promotor: ks. prof. dr hab. Antoni Misiaszek
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 4 czerwca 2009 r.

Mgr Magdalena Kesler

Temat rozprawy: Edukacja religijno-moralna dzieci w kontekście zachodzących przemian społeczno-kulturowych
Specjalność: katechetyka
Promotor: ks. prof. dr hab. Cyprian Rogowski
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 4 czerwca 2009 r.

Mgr Karolina Orzoł

Temat rozprawy: Strategie edukacyjno-religijne wobec mobbingu w szkole. Studium teoretyczno-empiryczne
Specjalność: katechetyka
Promotor: P.dr hab. Anna Zellma
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 4 czerwca 2009 r.

Mgr Joanna Smyk

Temat rozprawy: Konflikty w rodzinie i ich rozwiązywanie w opinii katechizowanych. Studium teoretyczno-empiryczne
Specjalność: katechetyka
Promotor: P.dr hab. Anna Zellma
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 7 maja 2009 r.

Mgr Lena Szturomska-Józwik

Temat rozprawy: NaProTechnologia jako małżeńska droga realizacji powołania do płodnej miłości
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 19 stycznia 2017 r.
Specjalność: teologia moralna
Promotor: ks. prof. dr hab. Marian Machinek

Mgr Beata Sliż

Temat rozprawy: Język teatru jako medium w procesie rozwoju młodzieży. Studium pedagogicznoreligijne
Specjalność: katechetyka
Promotor: ks. prof. dr hab. Cyprian Rogowski
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 19 marca 2009 r.

Mgr Małgorzata Gieczewska

Temat rozprawy: Rozwój nauki Soboru Watykańskiego II o wierze w encyklikach Papieża Jana Pawła II
Specjalność: teologia dogmatyczna
Promotor: Ks. bp prof. dr hab. Julian Wojtkowski
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 19 lutego 2009 r.

Ks. mgr Krzysztof Witwicki

Temat rozprawy: Recepcja odnowy liturgicznej Soboru Watykańskiego II w Kościele Rzymskokatolickim na Białorusi
Specjalność: liturgika
Promotor: ks. prof. dr hab. Władysław Nowak
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 19 lutego 2009 r.

S. mgr Ewa Kopicz

Temat rozprawy: Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Diecezji i Metropolii Warmińskiej po Drugiej Wojnie Światowej (1945-2005)
Specjalność: historia Kościoła
Promotor: S. dr hab. Ambrozja Kalinowska, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 11 grudnia 2008 r.

Mgr Joanna Skiba

Temat rozprawy: Myśl pastoralna Sługi Bożego Patriarchy Josyfa Kardynała Kobernyćkoho-Slipoho
Specjalność: teologia pastoralna
Promotor: ks. prof. dr hab. Antoni Misiaszek
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 16 października 2008 r.

Ks. mgr Krzysztof Sarzała

Temat rozprawy: Przymierze i serce. Problem recepcji prawa w nowym przymierzu w Księdze Jeremiasza.
Promotor: Prof. dr hab. Michał Wojciechowski
Specjalność: teologia biblijna
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 29 marca 2007 r.

Mgr Roman Seneszyn

Temat rozprawy: "Ars moriendi" we współczesnej refleksji teologoiczno-moralnej
Promotor: ks. dr hab. Marian Machinek, prof. UWM
Specjalność: teologia moralna
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 22 lutego 2007 r.