Samorząd doktorantów

Rada Wydziałowa Samorządu Doktorantów:

Przewodniczący:

Zastępca przewodniczącej:

Sekretarz:

  • mgr Jarosław Michalczuk
    • e-mail:

Wydziałowa Komisja stypendialna:

  • mgr Janusz Ruciński
  • mgr Mateusz Rutynowski
  • ks. mgr Łukasz Garbacki

Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna:

  • mgr Jarosław Michalczuk

Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia:

  • mgr Janusz Ruciński