Opiekunowie naukowi

Opiekun naukowy (promotor)

Seminarium naukowe doktoranckie

Hajduk Ryszard, ks. prof. dr hab.

teologia pastoralna

Karczewski Marek, ks. dr hab. prof. UWM

teologia biblijna

Machinek Marian, ks. prof. dr hab.

teologia moralna

Parzych-Blakiewicz Katarzyna, dr hab. prof. UWM

teologia dogmatyczna

Pawlik Jacek Jan, ks. dr hab. prof. UWM

teologia religii

Pawliszyn Mirosław, ks. dr hab.

filozofia religii

Ropiak Sławomir, ks. dr hab. prof. UWM

teologia pastoralna

Rozen Barbara, dr hab. prof. UWM

katechetyka

Szewczyk Roman, ks. dr hab.

prawo kanoniczne

Świto Lucjan, ks. dr hab. prof. UWM

prawo kanoniczne

Wiszowaty Edward, ks. prof. dr hab.

teologia pastoralna

Wiśniewski Jan, ks. prof. dr hab.

historia Kościoła

Wojciechowski Michał, prof. dr hab.

teologia biblijna

Zellma Anna, prof. zw. dr hab.

katechetyka

Żmudziński Marek, ks. dr hab. prof. UWM

teologia fundamentalna

Żywica Zdzisław, ks. dr hab. prof. UWM

teologia biblijna