Opiekunowie naukowi

Możliwości wyboru:

Opiekun naukowy (promotor)
Seminarium naukowe doktoranckie
Duksa Piotr, ks. dr hab. prof. UWMkatechetyka
Ewertowski Stefan, ks. dr hab. prof. UWMteologia kultury
Hajduk Ryszard, ks. prof. dr hab.
teologia pastoralna
Kalinowska Ambrozja, s. dr hab. prof. UWMhistoria Kościoła
Karczewski Marek, ks. dr hab. prof. UWMteologia biblijna
Machinek Marian, ks. prof. dr hab.teologia moralna
Matysiak Bogdan W., ks. dr hab. prof. UWMteologia biblijna
Parzych-Blakiewicz Katarzyna, dr hab.prof.UWMteologia dogmatyczna
Pawlik Jacek Jan, ks. dr hab. prof. UWMteologia religii
Pawliszyn Mirosław, ks. dr hab.
filozofia religii
Ropiak Sławomir, ks. dr hab. prof. UWM
teologia pastoralna
Rozen Barbara, dr hab. prof. UWMkatechetyka
Świto Lucjan, ks. dr hab. prof. UWMprawo kanoniczne
Wiszowaty Edward, ks. prof. dr hab.
teologia pastoralna
Wiśniewski Jan, ks. prof. dr hab.historia Kościoła
Wojciechowski Michał, prof. dr hab.teologia biblijna
Zellma Anna, prof. zw. dr hab.
katechetyka
Żmudziński Marek, ks. dr hab.teologia fundamentalna
Żywica Zdzisław, ks. dr hab. prof. UWMteologia biblijna