Informacje dla kandydatów

Stacjonarne studia doktoranckie w dziedzinie nauk teologicznych (dyscyplina naukowa: teologia)

Studia doktoranckie są bezpłatne, mają charakter stacjonarny i trwają 4 lata.

Tryb i warunki przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich   

Kryteria kwalifikacji:

 • Posiadanie dyplomu magistra teologii katolickiej (ocena na dyplomie co najmniej dobra: 4,0)
 • Srednia ocen uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, obejmującym:
  • egzamin kwalifikacyjny z teologii - 6 września 2018 r., godz. 10.00, sala nr 20
   Zagadnienia egzaminacyjne...
  • wynik studiów magisterskich;
  • ocenę na dyplomie ukończenia studiów.

Wymagane dokumenty:

 • podanie (na formularzu) z opinią i podpisem wybranego opiekuna naukowego
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
 • dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów magisterskich,
 • fotografię w formie elektronicznej (format .jpg) na nośniku elektronicznym,
 • dwie fotografie o wymiarach 35x45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL,
 • kserokopia dowodu osobistego - strony 1 i 2,
 • księża i osoby zakonne: zgoda biskupa ordynariusza lub przełożonego zakonnego.

Terminy:

 • Złożenie dokumentów: do 3 września 2018 r.
 • Egzamin kwalifikacyjny z teologii:  6 września 2018 r., godz. 10.00, sala nr 20
 • Ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia: 10 września 2018 r.