Biblioteka

          Biblioteka Wydziału Teologii korzysta przede wszystkim ze zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie. Zbiory Biblioteki obejmują ok. 250.000 woluminów, głównie z dziedziny teologii, filozofii, historii (w tym historii Kościoła i historii Warmii), prawa, sztuki, pedagogiki i psychologii. Najcenniejszą część księgozbioru stanowią 324 inkunabuły i ok. 7.500 starodruków.

Zapraszamy do korzystania z wirtualnego Przewodnika po Bibliotece Uniwersyteckiej UWM http://bu.uwm.edu.pl/przewodnik/index.html 

Znajdziesz tu szybką informację o miejscach, w których korzysta się ze zbiorów i usług bibliotecznych.

Biblioteka "Hosianum"


Dane teleadresowe:

ul. Kard. Hozjusza 15
11 - 041 Olsztyn
tel. 89 523 89 75, fax. 89 523 86 45
e-mail: biblioteka@hosianum.edu.pl

Facebook

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek: 9.00 - 15.00

Od 1 października 2016 r.:
Poniedziałek: godz. 10:00 - 15:00 (tylko czytelnia)
Wtorek - piątek: godz. 9:00 - 17:00
Sobota godz. 9:00 - 14:00

Katalogi elektroniczne:

Katalog on-line biblioteki

Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych

Globe TheolLib

Księgozbiór wirtualny Federacji Bibliotek Kościelnych

 

Pracownicy:

ks. dr kustosz dyplomowany Tomasz Garwoliński
(Dyrektor Biblioteki Seminaryjnej)
tel. 89 523-89-23 lub 608-44-58-64
tomgar@moskit.uwm.edu.pl

mgr Małgorzata Bujnowska
mgr Magdalena Deszczka
mgr Iwona Spałek
mgr Łukasz Wasieczko