Wystawy i wernisaże

2 0 1 3

Pokonkursowa wystawa prac Pstrykaliada 2012-2013

Termin ekspozycji: 15 listopad- 24 grudzień 2013 r.
Miejsce ekspozycji: Wydział Teologii, I piętro - hol
Autorzy: Studenci uczelni olsztyńskich (pod patronatem Studenckiej Agencji Fotograficznej "Jamnik")
Kurator: ks. dr Marek Jodkowski
Opis: Wystawa odkrywa talenty studentów pasjonujących się fotografią. Prace charakteryzują się nietypowym spojrzeniem na rzeczywistość, nowatorskim podejściem do przedmiotu, ekspresją w uwiecznianiu ludzi oraz przedmiotów.

Wystawa zbiorowa Blur. Przestrzeń

Termin ekspozycji: 16 maj - 20 czerwiec 2013 r.
Miejsce ekspozycji: Wydział Teologii, I piętro - hol
Autor: Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Fotograficzne "Blur"
Kurator: ks. dr Marek Jodkowski
Opis: Wystawa prezentuje kolejną odsłonę twórczości stowarzyszenia fotograficznego "Blur". Przestrzeń zdefiniowano na niej jako aspekt architektury i krajobrazu. Mimo, że człowiek nie jest tematem wystawy, krajobraz i architektura stanowią nieodłączne środowisko jego życia, refleksji i fascynacji.

Ziemia Święta po raz drugi

Termin ekspozycji: 10 stycznia - 10 lutego 2013 r.
Miejsce ekspozycji: Wydział Teologii, I piętro - hol
Autorzy: Danuta Witkowska (zdjęcia), ks. Krzysztof Sarzała (tekst)
Kurator: ks. dr Marek Jodkowski
Opis: Na wystawie zaprezentowano zdjęcia z Ziemi Świętej będącej kolebką judaizmu i chrześcijaństwa. Zaprezentowane ujęcia odkrywają meandry kultury i zwyczajów, które stanowią nawiązanie do biblijnych historii ze Starego i Nowego Testamentu.

2 0 1 2

Przyroda w makrofotografii

Termin ekspozycji: 14 kwietnia - 15 maj 2012 r.
Miejsce ekspozycji: Wydział Teologii, I piętro - hol
Właściciel: Mariusz Błaszczak, Marek Masłowski
Organizator: ks. dr Marek Jodkowski
Opis: Wystawa prezentuje warsztat artystów fotografii, którzy podpatrują życie owadów. Precyzyjne kadrowanie, odpowiednie naświetlenie, a przede wszystkim intencja pokazania świata, którego szczegóły nie zawsze docierają do naszej świadomości. Ekspozycja jest prezentacją doskonalenia talentów i rozwijania zainteresowań Studenckiego Naukowego Koła Fotograficznego "Myszki", do którego należą również studenci naszego Wydziału.

Wileńsko-mazurskimi śladami Jana Bułhaka

Termin ekspozycji: 18 stycznia - 28 lutego 2012 r.
Miejsce ekspozycji: Wydział Teologii, I piętro - hol
Właściciel: -
Organizator: ks. dr Marek Jodkowski
Opis: Wystawa przybliża postać wybitnego artysty, "ojca polskiej fotografii", który w latach przedwojennych dokumentował architekturę Wilna. Po wojnie przyczynił się do zgromadzenia bogatego materiału fotograficznego, którego częścią są zbiory ukazujące historię naszego regionu.

2 0 1 1

Jan Paweł II w Olsztynie

Termin ekspozycji: 26 maja 2011 - 30 września 2011 r.
Miejsce ekspozycji: Wydział Teologii, I piętro - hol
Właściciel: Wydział Teologii UWM w Olsztynie
Organizator: dr Aleksandra Nalewaj, ks. mgr lic. Marek Jodkowski
Opis: Wystawa prezentuje spotkania bł. Jana Pawła II w Olsztynie (lotnisko, Seminarium Duchowne, Szpital Dziecięcy, uroczysta Msza święta, katedra). Fotografie wykonane przez fotografów papieskich przywiezione zostały z archiwum watykańskiego.

Nasze przedmioty

Termin ekspozycji: 13 stycznia 2011 r. - 25 maja 2011 r.
Miejsce ekspozycji: Wydział Teologii, I piętro - hol
Właściciel: Wydział Teologii UWM w Olsztynie
Organizator: Ks. mgr lic. Marek Jodkowski
Opis: Wystawa prezentuje przedmioty (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria) prowadzone na Wydziale Teologii. Emocjonalny stosunek wyrażony w dowolnej technice, różnorodnym materiale, ukazuje nie tylko zaangażowanie studenta w sferze naukowej, ale przede wszystkim określa jego talent. Wystawa stanowi okazję do przyjrzenia się twórczości studenckiej oraz konfrontacji umiejętności i sposobów odzwierciedlenia artystycznej wizji.

2 0 1 0

Piękno odkryte. Konserwacja dzieł sztuki na Warmii i Mazurach (1990-2010)

Termin ekspozycji: 8 - 22 grudnia 2010 r.
Miejsce ekspozycji: Wydział Teologii, I piętro - hol
Właściciel: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków
Organizator: Ks. mgr lic. Marek Jodkowski
Opis: Wystawa ukazuje osiągnięcia konserwatorów dzieł sztuki. Na przykładzie m.in. obiektów sakralnych zostały zaprezentowane możliwości procesów konserwatorskich. Ekspozycja uświadamia odbiorcy potrzebę troski o materialne dziedzictwo przeszłości, a zwłaszcza kulturowe dziedzictwo regionu Warmii i Mazur.

Twarze Indonezji

Termin ekspozycji: 14 kwietnia - 1 grudnia 2010 r.
Miejsce ekspozycji: Wydział Teologii, I piętro - hol
Właściciel: Renata Lesner-Szwarc, Dobrohna Olszewska (UMK Toruń)
Organizator: Ks. dr hab. Jacek Jan Pawlik, prof. UWM
Opis: Wystawa obrazuje podróż po Indonezji, widzianej z perspektywy autorek - ludzie, bazary, targowiska, zapachy, upał, zwyczajne kłopoty i drobne nawyki