Konferencje naukowe

2018

Konferencja naukowa pt. "Ku wolności..." - w Stulecie Niepodległości Polski

Termin: 6 marca 2018 r.
Miejsce: Wydział Teologii UWM w Olsztynie

 

2017

Seminarium naukowe: Sukcesja wiary i urzędu biskupa

Termin: 12 grudnia 2017 r.
Miejsce: Wydział Teologii UWM w Olsztynie / Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu

 

Konferencja naukowa: Wiara i ekologia. Chrześcijańska odpowiedz na "Troskę  o nasz wspólny dom"

Termin: 21 listopada 2017 r.
Miejsce: Wydział Teologii UWM w Olsztynie

 


Sympozjum naukowe naukowe pt. "Objawienia maryjne  XIX i XX wieku wobec potrzeb duszpasterskich współczesnego pokolenia chrześcijan"

Termin: 7 listopada 2017 r.
Miejsce: Wydział Teologii UWM w Olsztynie i Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej
Strona internetowa: http://www.uwm.edu.pl/ztdif/gietrzwald/

 

Seminarium naukowe pt. "Matka Boża Gietrzwałdzka w wierze, pobożności, teologii i sztuce - dawniej i dziś. Perspektywa regionalna i uniwersalna"
Termin: 6 listopada 2017 r.
Miejsce: Wydział Teologii UWM w Olsztynie i Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej
Strona internetowa: http://www.uwm.edu.pl/ztdif/gietrzwald/

 

XVIII Dni Interdyscyplinarne pt. Rodzina - Naród - Bezpieczeństwo;

Termin: 12-13 czerwca 2017 r.
Miejsce: Wydział Teologii UWM w Olsztynie
Strona internetowa: http://www.uwm.edu.pl/ztdif/rodzina/pl/

 

Forum studenckie: Sympozjum naukowe pt. "Archidiecezja i Metropolia Warmińska w latach 1992-2017"
Termin: 22 marca 2017 r.
Miejsce: Wydział Teologii UWM w Olsztynie

 

 

2016

Temat: Zanurzeni w Chrystusa (Rz 6, 3). Ochrzczeni kształtują nową rzeczywistość
Termin: 16 listopada 2016 r.
Miejsce: Wydział Teologii UWM w Olsztynie
Organizator: Wydział Teologii UWM w Olsztynie, Katedra Teologii Moralnej i Etyki 
Program: plakat na głównej stronie

XVII Dni Interdyscyplinarne

Temat: XVII Dni Interdyscyplinarne pt. Między sacrum a profanum - święci w kulturze
Termin: 7-9 listopada 2016 r.
Miejsce: Wydział Teologii UWM w Olsztynie
Organizator: Wydział Teologii UWM w Olsztynie,
Współorganizatorzy: Wydział Sztuki UWM w Olsztynie, Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej "Hosianum", Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku, Muzeum Archidiecezji Warmińskiej
Strona konferencji: http://uwm.edu.pl/ztdif/Swieci/

2015

Konferencja naukowa

Temat - Sprawiedliwość, solidarność i społeczna odpowiedzialność w stosunkach międzynarodowych. 15-lecie realizacji Milenijnych Celów Rozwoju
Termin- 22-24 czerwca 2015
Miejsce - Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów, Pieniężno
Organizator - Zakład Studiów Pozaeropejskich Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
Współorganizator - Wydział Teologii UWM w Olsztynie, Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów w Pieniężnie, Fundacja Studiów Międzynarodowych

Dni Interdyscyplinarne: Misja Teologii w Uniwersytecie

Termin: 9-10 czerwca 2015 r.
Miejsce: Wydział Teologii UWM w Olsztynie
Organizator: Katedra Nauk o Rodzinie
Współorganizator - Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej w Olsztynie

Konferencja naukowa

Temat - Sacrum w mediach. Komunikacja - Prowokacja - Profanacja
Termin- 11 maja 2015
Miejsce - Wydział Teologii UWM w Olsztynie, sala nr 2
Organizator - Katedra Teologii Moralnej i Etyki (ks. dr Marek Jodkowski)
Współorganizator - o. dr Mirosław Chmielewski (WT KUL)

Konferencja naukowa

Temat - Naukowy a religijny obraz początku świata i człowieka. Perspektywy dialogu
Termin- 15 kwiecień 2015
Miejsce - Wydział Teologii UWM w Olsztynie, sala nr 2
Organizator - Katedra Filozofii i Antropologii (ks. dr Karol Jasiński)
Współorganizator - ks. dr Jacek Golbiak (WF KUL)

2014

XV Dni Interdyscyplinarne: Rodzina we współczesnej Europie - stabilność i zmiana

Termin: 20-21 maj 2014 r.
Miejsce: Wydział Teologii UWM w Olsztynie, sala nr 15
Organizator: Katedra Teologii Praktycznej (ks. dr Michał Tunkiewicz)
Program...
Wielokulturowość - Religia - Tolerancja. Stan obecny i wyzwania na przyszłość

Termin: 14 maj 2014 r.
Miejsce: Wydział Teologii UWM w Olsztynie, sala nr 15
Organizator: Katedra Filozofii i Antropologii (ks. dr Karol Jasiński)
Program...

2 0 1 3

450-lecie zamknięcia Soboru Trydenckiego i otwarcie Jubileuszu 450-lecia powołania do istnienia Seminarium Duchownego w Diecezji Warmińskiej

Termin: 14 grudnia 2013 r.
Miejsce: Wydział Teologii UWM w Olsztynie, sala nr 15
Organizator: katedra Teologii Moralnej i Etyki (ks. dr Jan Guzowski)

Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń

Termin: 30 listopada 2013 r.
Miejsce: Wydział Teologii UWM w Olsztynie
Organizator: Katedra Katechetyki i Pedagogiki (ks. dr Adam Bielinowicz)

Odpowiedzialność prawna i etyczna nauczyciela, dyrektora szkoły

Termin: 30 listopada 2013 r.
Miejsce: Wydział Teologii UWM w Olsztynie
Organizator: Katedra Katechetyki i Pedagogiki (ks. dr Wojsław Czupryński)

Biblijne drogi wiary

Termin: 12 listopada 2013 r.
Miejsce: Wydział Teologii UWM w Olsztynie, ul. Hozjusza 15
Organizatorzy: Katedra Teologii Biblijnej WT UWM w Olsztynie (ks. dr hab. Zdzisław Żywica, prof. UWM, ks. dr Piotr Dernowski)

XIV Dni Interdyscyplinarne: Jak katechizować dziś?

Termin: 30-31 sierpnia 2013 r.
Miejsce: Wydział Teologii UWM w Olsztynie
Organizator: Katedra Katechetyki i Pedagogiki (ks. dr Adam Bielinowicz)

Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych - religia, kultura, polityka i gospodarka w początkach III tysiąclecia

Termin: 24-26 czerwca 2013 r.
Miejsce: Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów, Pieniężno
Organizator: Katedra Filozofii i Antropologii (ks. dr hab. Jacek Jan Pawlik, prof. UWM)

II Konferencja Studiów Indonezjanistycznych

Termin: 07-08 czerwca 2013 r.
Miejsce: Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów, Pieniężno
Organizator: Katedra Filozofii i Antropologii (ks. dr hab. Jacek Jan Pawlik, prof. UWM)