Działalność naukowa

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie kompleksowej oceny jakości działalności badawczej prowadzonej przez Wydział w ostatnich czterech latach, Decyzją Nr 833/KAT/22013 przyznał Wydziałowi Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie kategorię naukową A.


Tematy badań statutowych

Tematy badań statutowych

Tematy badańNumer tematuCzas realizacjiKierownik
TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ŹRÓDŁA TRANSFORMACJI MODELU ŻYCIA WSPÓŁCZESNEJ RODZINY21.610.004-300 20116-2018ks. dr hab. Sławomir Ropiak, prof. UWM
HISTORYCZNE, KULTUROZNAWCZE I ANTROPOLOGICZNE OBSZARY BADAŃ TEOLOGICZNYCH                                                                                                                                                                      21.610.005-3002016-2018       dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof UWM 
WSPÓŁDZIAŁANIE DLA DOBRA CZŁOWIEKA I DOBRA WSPÓLNEGO W DZIAŁALNOŚCI KOŚCIOŁA I PAŃSTWA.21.610.006-3002017-2020 ks. dr hab. Lucjan Świto, prof UWM