Zwycięzcy Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych 2018

Gratulujemy Zwycięzcom tegorocznego seminarium!
 
Natalii Wronowskiej - I miejsce
Karolowi Gawrysiowi - II miejsce
Agacie Stendel - III miejsce
 
Życzymy dalszych sukcesów na niwie naukowej!