Zmarł ks. dr Zygmunt Klimczuk, emerytowany wykładowca WT UWM

Z chrześcijańską nadzieją na życie wieczne w Niebie zawiadamiamy,
że 17.08.2017 r. zmarł w 74. roku życia i 49. roku kapłaństwa

Ś+P
Ks. Prałat dr Zygmunt Klimczuk
(1943-2017)

Emerytowany adiunkt naszego Wydziału
Proboszcz parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie

 

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWYCH

Niedziela - 20 sierpnia 2017 roku
14.00 - Eksporta ciała zmarłego Kapłana do kościoła św. Katarzyny w Kętrzynie  
19.00 - Msza św. żałobna w intencji zmarłego Kapłana w kościele św. Katarzyny w Kętrzynie, pod przewodnictwem Arcybiskupa seniora Wojciecha Ziemby

 

Poniedziałek - 21 sierpnia 2017 roku  
10.00 - Eksporta ciała zmarłego Kapłana z kościoła św. Katarzyny do kościoła św. Jerzego w Kętrzynie
11.00 - Msza św. pogrzebowa w kościele św. Jerzego w Kętrzynie, pod przewodnictwem Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego Metropolity Warmińskiego

Ciało zmarłego Kapłana zostanie złożone na cmentarzu komunalnym w Kętrzynie

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.


W latach 1982-1986 pracował jako wikariusz w Bartoszycach i Elblągu. W 1975 r. uzyskał tytuł magistra teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1976-1979 kontynuował studia specjalistyczne w zakresie teologii pastoralnej na KUL, gdzie w 1977 r. uzyskał licencjat.

W latach 1982-1987 był ojcem duchownym Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie, wykładowcą propedeutyki teologii katolickiej w seminarium oraz teologii życia wewnętrznego w Instytucie Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Olsztynie. Na seminarium prof. Władysława Piwowarskiego napisał i obronił pracę: „Postawy wobec religii a postawy wobec pracy inteligencji technicznej. Studium socjologiczne na podstawie badań wybranych grup z Zamechu w Elblągu”, uzyskując w 1984 r. w KUL stopień doktora z teologii pastoralnej - specjalizacja socjologia religii.

W 1984 r. został odznaczony godnością kanonika honorowego Pomezańskiej Kapituły Kolegiackiej w Prabutach, a w 1992 r. kanonika rzeczywistego i dziekana kapituły kolegiackiej w Kętrzynie.

Od 1987 r. był sędzią diecezjalnym Metropolitarnego Sądu Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie i proboszczem parafii św. Katarzyny w Kętrzynie, a od 1994 r. dziekanem Dekanatu Kętrzyn II - Północny Wschód.

W 1999 r. został mianowany adiunktem w Zakładzie Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Religii na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.