Zdalne nauczanie

 Na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie 
zajęcia odbywają się w ramach nauczania zdalnego 
z wykorzystaniem platform:
1. Microsoft Teams
2. Moodle