Zapraszamy na seminarium Pedagogia tolerancji – między wolnością a odpowiedzialnością

Serdecznie zapraszamy na seminarium popularnonaukowe pt.: „Pedagogia tolerancji – między wolnością a odpowiedzialnością”, które odbędzie się 20-21.10.2022 roku, na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie (ul. Kard. Hozjusza 15). Planujemy formę hybrydową (prosimy o zaznaczenie wybranej formy udziału: stacjonarna lub online). 

Temat konferencji jest inspirowany nauczaniem Jana Pawła II. Chcemy koncentrować swoją uwagę na postawie tolerancji nazywanej pozytywną, w której istotne miejsce zajmuje aksjologiczny fundament.

Za najbardziej skuteczny sposób kształtowania postawy tolerancji pozytywnej uznaje się edukację odpowiedzialnego społeczeństwa. W tej edukacji ważną rolę, obok rodziny, ogrywają katecheci, nauczyciele i wychowawcy. Chodzi w niej o kształtowanie postaw wynikających z zasady, że życzliwa zgoda na czyjąś inność nie oznacza utożsamiania się z tą innością, lecz stanowi bezpieczną przestrzeń do dialogu. Wymaga to odniesienia do fundamentalnych wartości, które nie pozostają w konflikcie z wolnością człowieka, przeciwnie, chronią ją przed nadużyciami. Szczegóły https://pedagogiatolerancji.eu/

 Organizatorzy zapewniają uczestnikom konferencji nieodpłatnie nocleg i wyżywienie. Prosimy o zgłaszanie swojego udziału do 1 października 2022 roku poprzez formularz online na stronie: www.pedagogiatolerancji.pl.

 Proszę o przekazanie osobom zainteresowanym i wpisanie się – rejestrację za pomocą formularza. 

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy